pátek 25. července 2014

Biele Karpaty - Vrbovce a okolí
Během léta jsem navštívil workshop, který se konal ve slovenské obci Vrbovce a jejím okolí. I když byl program workshopu nabitý, přesto jsem si každý den našel čas, abych prozkoumal tento pěkný a zapadlý kout západního Slovenska.

První zmínka o obci Vrbovce je z roku 1394. Obec se stále rozvíjela a rozšiřovala a v roce 1810 byla povýšena na městečko. V této době zde žilo asi 4500 obyvatel, na konci 19. století to bylo už 6000 obyvatel.V roce 1926 zde byla postavena železnice. Za druhé světové války se mnoho zdejších občanů účastnilo Slovenského národního povstání. Během 20. století počet obyvatel klesal z původních 6000 až na dnešních 1500. Význam městečka upadl. Dnes jsou Vrbovce klidnou obcí téměř na konci světa.

Vrbovce leží jen 4 km od českých hranic v malém údolí na úpatí Bílých Karpat. Z ostatních stran je 
obklopují Žalostinská vrchovina, Javorinská hornatina, Myjavská pahorkatina a Brančská bradla. Většinu kopců pokrývají louky. díky tomu jsou z každého kopce krásné výhledy do krajiny. Okolní oblast se nazývá Kopanice. Je to oblast, kde i v dnešní době žije skromným a težkým životem, zároveň jsou ale z velké části soběstační. Slovenská část Bílých Karpat se od té české hodně odlišuje. ve srovnání s českou stranou je zde málo lesů, převládají horské louky. osídlení je zde mnohem rozptýlenější, kolem vesnic v údolích jsou v okolních kopcích rozptýleny desítky malých osad, které se obvykle skládají jen z několika domů. Odlehlejší osady bývají v zimě těžko dostupné.

Nejlepší přístup do Vrbovců z České republiky je po železnici. Zdejší železniční stanice leží na trati Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom. Zajímavostí je, že se stanice nachází v podstatě uvnitř České republiky, jen samotné nádraží a železniční trať již patří ke Slovensku, tvoří tak malý klín zabíhající do našeho území. Proto každý, kdo vystoupí z nádražní budovy, ihned uvidí ceduli POZOR, STÁTNÍ HRANICE! Nádraží působí téměř opuštěně, nebýt dvou koz, procházejíích se po krytém nástupišti. Po výstupu z nádraží se člověk octne v osadě Šance. Ta byla až do roku 1997 součástí ČR (spadala pod obec Javorník), kdy se zdejší obyvatelé v referendu rozhodli, že chtějí patřit ke Slovensku. Šance se tedy staly jednou z osad Vrbovců. Ty jsou od nádraží vzdáleny asi 4 km. 


Nádraží Vrbovce

Kozí pastva na nástupišti

Silnička do obce prochází ještě osadou Miechnovci a míjí malebnou osadu Hate, na kterou je ze silnice pěkný pohled. Uprostřed osady stojí starý vodní mlýn.


Osada Hate se starým vodním mlýnem

 Po dalších dvou kilometrech chůze už následují samotné Vrbovce. Centrum městečka tvoří menší čtvercové náměstí, které má zčásti městský vzhled. Jeho dominantou je renesanční kostel sv. Alžběty. Dnes je bohužel zavřený a v dezolátním stavu. Náměstí obklopují jak patrové domy městského vzhledu, tak i malé vesnické domečky. Na upravené ploše před kostelem stojí mohutný památník obětem války


Kostel sv. Alžběty a památník obětem války na náměstí

Náměstí - pohled od kostela

Lidová architektura na náměstí

Kostel sv. Alžběty

Kostel sv. Alžběty

Vydáme-li se z náměstí od kostela po dlouhé ulici nahoru, můžeme po pravé straně vidět pěkné ukázky původní lidové architektury - prosté přízemní vesnické domy umístěné štíty kolmo k ulici, jak je pro většinu Slovenska typické. 


Lidová architektura na ulici mezi kostely

Další pěkný domek na stejné ulici

Vyjdeme-li po této ulici o něco výše, narazíme na druhý kostel, tentokrát evangelický v barokním slohu. S kostelem sousedí mimořádně nevkusně přestavěná budova bývalé církevní školy.


Evangelický kostel

Bývalá církevní škola přestavěná v podnikatelském baroku

Mezi oběma kostely stojí nenápadná přízemní budova. jedná se o torzo bývalé synagogy.


Přestavěné torzo bývalé synagogy

 I v dalších ulicích obce se nachází spousta ukázek lidové architektury. Pěkné jsou všudypřítomné velké kamenné stodoly. Kamenné zdi byly stavěny s takovou přesností, že mezi jednotlivými kameny nejsou skoro žádné spáry.


Typické kamenné stodoly na okraji obce

Lidová architektura

Lidová architektura

Lidová architektura

Lidová architektura

Lidová architektura

Další kamenná stodola v centru obce


 Mezi další významné objekty obce patří kulturní dům a vodní mlýn, který bohužel již mnoho let prochází podivnou rekonstrukcí, která stavbě spíše škodí.


Kulturní dům

Bývalý vodní mlýn s podivnou přístavbou

 Kousek nad západním okrajem obce se rozkládá velký židovský hřbitov. Je dobře ukrytý, neudržovaný a zarostlý, což mu ale dodává své kouzlo. Je plný starých kamenných náhrobků, některé leží povalené na zemi. Od židovského hřbitova je pěkný výhled na Vrbovce.


Židovský hřbitov nad Vrbovci

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Pohled na Vrbovce od židovského hřbitova

Pohled  od židovského hřbitova - v pozadí Ostrý vrch

Během svého pobytu ve Vrbovcích jsem navštívil i několik míst v blízkém okolí. Nejdříve jsem vystoupal na kopec Nad osičím, který má výšku 502 m n. m. Je z něj pěkný výhled jak na samotné Vrbovce, tak i opačným směrem na další holé kopce směrem do vnitrozemí Slovenska. Dobře je odtud vidět nedaleký hrad Branč


Vrbovce z vrchu Nad osičím

Vrbovce z vrchu Nad osičím

Pohled z vrchu Nad osičím

Louky na vrcholu Nad osičím

Pohled na hrad Branč z vrcholu Nad osičím

Vrchol Nad osičím

Další kopec, který jsem navštívil, je Ostrý vrch. Vede na něj zelená turistická značka z náměstí kolem malé přehrady, která je vhodná i ke koupání. Ostrý vrch má nadmořskou výšku 602 m a poskytuje ještě lepší výhled, než kopec Nad osičím.  Na vrcholu stojí vysílač a větrná elektrárna.


Přehrada pod Ostrým vrchem

Přehrada pod Ostrým vrchem

Pastva nad přehradou

Výstup na Ostrý vrch

Pohled z ostrého vrchu

Pohled z ostrého vrchu

Pohled z ostrého vrchu

Pohled z ostrého vrchu na Velkou Javořinu

Pohled z ostrého vrchu

Pohled z ostrého vrchu na Vrbovce

Pohled z ostrého vrchu na Vrbovce

Část mého pobytu jsem měl možnost strávit v jedné z vrboveckých osad Štefanová. jde o typickou kopaničářskou osadu tvořenou přibližně dvaceti domy rozptýlených ve svažitém terénu. I zde nalezneme pěkné ukázky lidové architektury včetně kamenných stodol. 


Osada Štefanová

Osada Štefanová

Asi 2 km odtud směrem k českým hranicím se tyčí kopec Žalostiná. Na jeho holém nezalesněném vrcholu stojí malá dřevěná rozhledna. Ta nabízí výhled na celé vrbovecké údolí s osadami, ale i na českou stranu, které je oproti slovenské mnohem více zalesněná.


Rozhledna na Žalostiné

Pohled ze Žalostiné na Vrbovce

Pohled ze Žalostiné na českou stranu s přírodní rezervacíi Čertoryje

Pohled ze Žalostiné na obec Chvojnica

Louky na Žalostiné připomínající slavné pozadí pro Windows

Na Žalostinou se blíží bouřka

Západ slunce nad Žalostinou

Louky na Žalostiné

Pohled na údolí ve kterém leží obec Vrbovce

Tímto můj průzkum okolí Vrbovců končí. Díky odlehlosti, zachovalé přírodě a absenci turistů tato oblast patří k těm několika nejkrásnějším, jaké jsem kdy navštívil. Návštěvu doporučuji i ostatním.

Žádné komentáře:

Okomentovat