pátek 11. července 2014

Čelákovice


Čelákovice jsou průmyslovým městem ležícím asi 27 km severovýchodně od centra Prahy na jižním břehu Labe. Dnes má necelých 12000 obyvatel.

Už na počátku středověku zde vzniklo hradiště, v 10. století zde byla postavena tvrz. Z bezvýznamné osady se postupně stalo městečko a v roce 1547 se stalo královským komorním městem. Lidé se zde živili hlavně zemědělstvím, rybářstvím a košíkářstvím. Od začátku 20. století se zde začal rozvíjet průmysl. Vznikla zde továrna na zemědělské stroje, na akumulátory a později zde byla Josefem Volmanem založena továrna na obráběcí stroje, dnes známá pod názvem TOS. V důsledku rozvoje průmyslu se začalo město rychle rozšiřovat, vznikly čtvrtě s rodinnými domy a menšími vilami. Během komunismu se zde ve velkém rozvinula panelová výstavba, která bohužel zničila velkou část historického centra. Dnes se do Čelákovic a okolí stěhuje mnoho lidí z Prahy kvůli o něco lepšímu životnímu prostředí.

Do města jsem se vydal příměstským vlakem z Prahy-Vysočan. Vlak projíždí depresivní krajinou zhyzděnou průmyslovými halami, satelitními městečky a množstvím stožárů s elektrickým vedením.
Cesta od nádraží k náměstí vede klidnými uličkami s rodinnými domky, v jedné z ulic stojí i honosná novorenesanční vilka

novorenesanční vila
Neorenesanční vilka poblíž nádraží

Po několika minutách stojím na náměstí. Po komunistické přestavbě působí náměstí dosti nesourodě. Vedle posledních zbylých starých domů se tyčí paneláky a nevzhledné železobetonové budovy občanské vybavenosti. Po nedávné rekonstrukci náměstí působí alespoň upraveně. Dominantou náměstí je novobarokní radnice s věží, která byla v roce 1911 postavena na místě starší radnice. 

městský úřad Čelákovice
Radnice

náměstí 5. května
Náměstí

byty Čelákovice
Typický výjev z centra - nad starou zástavbou se tyčí paneláky

Z náměstí pokračuji rybářskou ulicí, která vede do nejpěknější části města. Jde o poslední část historického centra, kterou nestihla pohltit panelová výstavba. Tato část je tvořena ulicemi Rybářská, Na hrádku a Kostelní a tvoří jakousi klidnou oázu historické zástavby ve městě. 

Čelákovice
Historická zástavba Rybářské ulice

ulička Čelákovice
Zrekonstruovaný areál statku na Rybářské ulici

Na hrádku Čelákovice
Historický dům na Rybářské ulici naproti tvrze

Této části města dominuje jí areál středověké tvrze. Stojí na mírné vyvýšenině nad řekou Labe. První tvrz zde byla vybudována již v 10. století, tehdy ještě dřevěná. V roce 1300 byla na jejím místě postavena tvrz kamenná Od té doby byl areál ještě mnohokrát přestavován. Dnes je tvrz tvořena několika budovami, které obklopují nádvoří. Hlavní budova má renesanční sgrafita. Uvnitř tvrze dnes sídlí muzeum. 

Tvrz

nádvoří tvrze
Nádvoří tvrze

zadní brána
Tvrz - zadní brána

Pod tvrzí na břehu Labe stojí starý areál vodního mlýna, jehož historie sahá až někdy do roku 1300.

Pohled z tvrze na starý mlýn
ll
Labe Čelákovice
Mlýnský náhon

Hned vedle tvrze stojí další cenná stavba - románský kostel Nanebevzetí Panny Marie z přelomu 12. a 13. století. Později byl rozšířen barokní přístavbou. Kolem kostela se rozkládá bývalý hřbitov, který je ohrazen vysokou zdí, brána byla bohužel zamčená, takže přímo ke kostelu jsem se podívat nemohl.

románský kostel
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 Od kostela se vracím zpět na náměstí, tentokrát Kostelní ulicí. Jde o nejautentičtější ulici ve městě, která si zachovala původní vzhled. Na začátku ulice naproti kostelu stojí barokní fara, s ní sousedí školní budova z 19. století a zbytek ulice tvoří malé přízemní domečky.

Fara

Škola

památková zóna Čelákovice
Kostelní ulice

památková zóna Čelákovice
Kostelní ulice

zákoutí Čelákovice
Zákoutí v Kostelní ulici

V sousední Husově ulici stojí husitský kostel postavený za první republiky.

Husitský kostel

Z náměstí se jdu podívat na poslední památku ve městě - Volmanovu vilu. Tento dům si zde nechal postavit zakladatel zdejších strojírenských závodů Josef Volman. Během komunismu zde byla mateřská škola, později vila chátrala. Nyní patří soukromým vlastníkům, kteří právě dokončují její rekonstrukci. Jde o významnou funkcionalistickou stavbu, která bývá často přirovnávána ke známé brněnské vile Tugendhat.  Vila stojí uprostřed rozsáhlé oplocené zahrady a nedá se k ní blíže dostat. Vilu jsem si tedy prohlédl jen přes plot.

funkcionalismus
Volmanova vila

Zde má návštěva Čelákovic končí, více zajímavostí už ve městě není.


Žádné komentáře:

Okomentovat