středa 30. července 2014

Polsko, část I. - Wieliczka (Vělička)


Začátkem srpna jsme si udělali třídenní výlet do Polska, kde jsme navštívili města Krakov, Věličku a Osvětim. Všechna tři místa jsou u nás velmi známé a patří mezi Čechy k nejnavštěvovanějším místům v Polsku. Cestou do Krakova jsme se zastavili ve městě Wieliczka, které je zmámé svými solnými doly, celé dva dny jsme strávili prohlídkou Krakova, který je nejhistoričtějším městem v Polsku a cestou zpět jsme se podívali do Osvětimi, kterou zná snad celý svět díky koncentračnímu táboru za městem.

Wieliczka


 Wieliczka je město, které těsně přiléhá k jižnímu okraji Krakova. Původní osadě udělil městská práva Přemysl Otakar II v roce 1290. Velký význam měl zdejší hrad, který byl správním sídlem Krakovských žup. Na hradě často pobýval král Kazimír veliký. Už od 13. století jsou v provozu solné doly pod městem, které fungují dodnes. V současnosti má město téměř 20 000 obyvatel a díky solným dolům je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Polsku.

Začínáme v solných dolech. Ty jsou tvořeny rozsáhlou spletí chodeb o celkové délce 300km, z toho jsou pro turisty zpřístupněna 2%. Nejnižší místo dolů je 327 metrů hluboko pod zemí. Chodby jsou v devíti výškových úrovních, které jsou propojeny vysokými komorami, tunely, šachtami a výtahy. Na prohlídkové trase se nachází mnoho soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli, různě velké síně, kaple, podzemní jezero a mnoho dalších zajímavostí. Celkově jsem ale z dolů spíš mírně zklamán. Atmosféru narušují i davy turistů různých národností, ale na tak známém místě se tomu nelze divit.

Hlavní budova solných dolů

Sochařská výzdoba v solných dolech

Největší sál v solných dolech

Dřevěná podpůrná konstrukce v solných dolech

Jeden z vodních kanálů v solných dolech

Po prohlídce dolů si jdu projít samotné město. Kolem zpřístupněných solných dolů se rozkládá velký park. V něm stojí historická budova hotelu a stará lokomotiva. Z parku je i dobrý výhled na klášter Františkánů, který stojí na mírném návrší na okraji města. Za parkem se nachází dodnes funkční část solných dolů.

Park kolem areálu solnch dolů

Stará lokomotiva v parku

Historický hotel v parku

Dodnes funkční část solných dolů

Pohled z parku na františkánský klášter

Opačným směrem od turistického vstupu do dolů leží centrum města. Stačí pouze projít menším parkem s alejí Jana Pavla II. a hned se ocitám před budovou zámku. Ten vznikl krátce po založení města na konci 13. století jako sídlo správce župy a horního úřadu. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. V roce 1945 utrpěl velké škody a dlouh byl v ruinách. Později byl opraven a bylo v něm zřízeno muzeum. Na kraji nádvoří stojí poslední dochovaná bašta městského opevnění, ke kterému zámek přiléhal.

 
Pohled z aleje Jana Pavla II. na kostel a zámek

Zámek Wieliczka

Bašta městského opevnění

Naproti zámku stijí kostel sv. Klementa, s ním sousedí samostatně stojící zvonice a celý areál doplňije klasicistní fara.
 
Kostel sv. Klementa

Zvonice u kostela

Fara

Vedla kostela se nachází nejpěknější budova solných dolů s těžní věží. V této budově končí některé z důlních prohlídkových tras.

Další budova solných dolů poblíž kostela

 Odtud je to jen několik desítek metrů na hlavní náměstí s názvem Rynek Górny. Jako ve většině polských měst má náměstí čtvercový půdorys a vybíhá z něj pravoúhlá uliční síť. Vzhled většiny domů na náměstí pochází z 19. století. Nejvýraznější stavbou je Palác Przychockých postavený koncem XVIII. století. Dnes zde sídlí radnice.

Rynek Górny ve Wielicze

Radnice na náměstí Rynek Górny

Z náměstí pokračuji dále kolem další staré důlní budovy do kopce do ulice Wiejska, kde dodnes stojí synagoga. Tedy spíše její torzo. Během desítek let chátrání přišla budova o střechu i štíty. Zbylo z ní v podstatě jen provizorně zastřešené obvodové zdivo stažené ocelovými táhly. Sousední židovská škola už zchátrala natolik, že byla nedávno zbořena.

Další budova solných dolů nad náměstím
 

Torzo synagogy

Jen o něco lépe je na tom nedaleký židovský hřbitov, který leží na kraji lesa na kopci nad městem. Ten byl také z velké části poničen, je ale vidět, že se zde provádí alespoň základní údržba, dokonce je jeho vstupu i informačn tabule.

 
Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Na židvském hřbitově má prohlídka Wieliczky končí. Bohžel jsem z časových důvodů nestihl navštívit jednu z nejpěknějších památek města - dřevěný kostel sv. Šebestiána, který pochází už z roku 1582. Museli jsme totiž pokračovat do Krakova, kde jsme měli zamluvené ubytování.

Wieliczka je zajímavé město. I když jsem od solných dolů čekal trochu více, celkový dojem napravila procházka docela pěkným centrem a hlavně návštěva místního zámku.

Pokračuj zdeŽádné komentáře:

Okomentovat