sobota 16. srpna 2014

Z Pouzdřan do Pasohlávek


Dnešní výlet začíná v Pouzdřanech, kam jsme přijeli vlakem z Brna. Naše první kroky z nádraží  nevedou přímo do obce, ale na opačnou stranu do kopce, na kterém se rozkládá pouzdřanská step. Cesa vede kolem terasových políček a vinohradů, na vrcholu kopce již začná samotná step. Ta je chráněna jako přírodní rezervace a zabírá plochu 49 hektarů. Roste zde teplomilná stepní vegetace. Z kopce je pěkný výhled na Pouzdřany, Popice i na Pálavu a Novomlýnské nádrže.


Pohled na Pouzdřany

Pouzdřany a Pálava

Terasy

Pouzdřanská step

Pouzdřanská step

Pohled směren k Velkým Pavlovicím

Pohled na Popice

Pouzdřanská step

Cesta ze stepi do Pouzdřan

Po procházce stepí se stejnou cestou vracíme zpět k nádraží v Pouzdřanech. Od něj se vydáváme na opačnou stranu d samotné obce.
První písemná zmínka pochází z roku 1244. Roku 1581 byly Rudolfem II. povýšeny na městečko. Dnes jsou Pouzdřany vinařskou obcí, která má 750 obyvatel. Ihned při vstupu do obce směrem od nádraží míjíme po pravé straně zcátralý areál bývalého pouzdřanského zámku. Ten vznikl přesavbou původní tvrze a měl čtyři křídla se čtvercovým nádvořím uprostřed a nádvorními arkádami. Dnes stojí pouze dvě a půl křídla, arkády jsou z velké části zazděné. Zbytky zámku patří sokromému majiteli, který se o ně nestará a nechává je dále chátrat.


Část zámku v Pouzdřanech

Naše cesta dále vede po hlavní ulici, kterou lemují staré přízemní řadové domy. Po několika stech metrech se hlavní ulice rozšiřuje v trojúhelníkové náměstíčko. V jeho středu stojí velmi pěkný gotický kostel sv.Mikuláše, jehož vzhled je typický pro zdejší oblast. Náměstí obklopuje několik historických měšťanských domů.

Náměstíčko s kostelem sv. Mikuláše

Měšťanské domy na náměstíčku

Měšťanské domy na náměstíčku

Ten nejcennější měšťanský dům ale stojí v ulici, která vede z náměstí dále směrem na Strachotín. Je to rozlehlý renesanční dům s podloubím v průčelí a krytým ochozem ve dvorním křídle. Do nedávné doby byl soukromým majitelem postupně rekonstruován do původní podoby a nyní je na zavolání přístupný.


Renesanční měšťanský dům

Od tohoto domu je to jen kousek na okraj obce, kde se nachází čtvrť starých vinných sklepů.

Vinné sklepy na kraji Pouzdřan

Vinné sklepy

Vinné sklepy

Hned za obcí následuje Pouzdřanský rybník a za ním se cesta ponořila do lužních lesů, které rostou podél řek Svraky, Jihlavy a Dyje.


Pouzdřanský rybník, v pozadí kostel sv. Mikuláše a step

Pouzdřanský rybník

Pouzdřanský rybník
 
Procházíme kolem mrtvého ramene Svratky, potom následuje most přes samotnou Svratku. Od něj si děláme malou odbočku k soutoku Svratky s Jihlavou. Ten je z části zarostlý rákosem, take na něj není příliš vidět. V pozadí se již rýsjí kopce Pálavy.

Mrtvé rameno řeky Svratky

Řeka Svratka

Rákosem zarostlý soutok Svratky a Jihlavy s Pálavou v pozadí

 Od soutoku pokračujeme přes druhý most, tentokrát přes řeku Jihlavu. Po chvíli přicházíme k severnímu břehu Nových Mlýnů. Jde o soustavu tří přehrad, které byly vybudovány v 70. - 80. letech. Hlavní funkcí měla být ochrana před povodněmi a zadržování vody pro zavlažování. Horní nádrž slouží k rekreaci, prostřední byla vyhlášena přírodn rezervací a dolní nádrž slouží pro závlahy, výrobu elektřiny, rybolov a rekreaci. Kvůli výstavbě nádrží ale musely padnout velké plochy lužních lesů. Zatopeno bylo i městečko Mušov. Z něj zůstal stát jen kostel sv. Linharta uprostřed malého ostrůvku, který je přístupný pouze lodí. Momentálně není v dobrém stavu, ale brzy projde rekonstrukcí a bude zpřístupněn. Poslední úsek naší cesty vede po severním břehu nádrže s pěkným výhledy na Pálavu a končí u aquapaqrku v Pashlávkách.

Novmlýnské nádrže a Pálava


Kostel sv. Linharta na ostrůvku uprostřed přehrady

 Na nedalekém vrchu Hradisko stával ve 2. století n. l. římský  vojenský tábor. Římská 10. legie zde kontrolovala germánské kmeny poražené v markomanských válkách. Tábor obsahoval opevnění a zděné budovy velitelství a lázní. Jednou by zde měl vzniknout archeologický skanzen. V Pasohlávkách tento výlet končí nástupem do autobusu směrem na Brno.


Žádné komentáře:

Okomentovat