čtvrtek 16. října 2014

Moravský Krumlov
Dnes jsem si udělal výlet vlakem z Brna do Moravského Krumlova. Město leží asi 30 km na jihozápad od Brna v Rokytenské pahorkatině. S Českým Krumlovem má společný nejen název, ale i zasazení do krajiny. Obě města totiž leží v kopcovitém terénu mezi meandry řek. V případě Moravského Krumlova je to řeka Rokytka.

První písemná zmínka o městě je z roku 1289, kdy už existovalo město i s hradem a patřilo pánům z Obřan. Později město patřilo Lichtenštejnům a pánům z Lipé,a nakonec rodu Kinských. Za II. světové války bylo město vybombardováno, byla přitom zničena velká část cenného historického centra. V 50. letech 20. století byla do města převezena Slovanská epopej Alfonse Muchy. Zde byla na náklady města zrestaurována, vystavena ve zdejším zámku a stala se největším turistickým lákadlem města i okolí. V roce 2011 byla bohužel odvezena do Prahy, čímž výrazně utrpěla návštěvnost města a mnohé služby pro turisty musely zavřít. Město má dnes skoro 6000 obyvatel.

Malé vlakové nádraží leží asi dva kilometry východně od města na kopci. Z málo frekventované cesty vedoucí do města je daleký výhled do krajiny.

Výhled na místní část Rakšice od nádraží

Hned po příchodu na okraj města se dávám vpravo na kopec ke kapli sv. Floriána. Tato velká stavba se čtyřmi věžemi připomíná spíše malý zámeček. Postavena byla v roce 1695 v barokním slohu. Před kaplí je prudký skalnatý sráz, pod kterým leží samotné město. Výhled na jeho historické centrum s červenými střechami a věžemi zámku a obou kostelů, patří k nejpěknějším městským výhledům u nás.

Kaple sv. Floriána stojí na strmé skále nad městem

Kaple sv. Floriána

Centrum města od kaple sv. Floriána

Pohled na přírodní rezervaci Krumlovsko-rokytenské slepence od kaple

Od kaple se dá po hřebeni kopce dojít na protější stráň, kde se rozkládá přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Na skalnatém terénu zde roste stepní vegetace, je zde mnoho druhů cenných rostlin a živočichů. Na nejvyšším místě stojí kamenný kříž, od kterého se kochám výhledem na město zase z jiného úhlu.

Přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence

Přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence

Kříž na nejvyšším místě přírodní rezervace

Pohled na Moravský Krumlov od kříže

Odtud sestupuji prudkým srázem do historického centra, které je ze tří stran obtékáno řekou Rokytkou. Tu přecházím po malém můstku a jdu po severním obvodu centra, které dodnes z velké části vymezují skromné pozůstatky kamenných hradeb.

Zbytky městských hradeb na severní straně centra

Vcházím dovnitř historického jádra na Klášterní náměstí, kterému dominuje kostel sv. Bartoloměje s přilehlým klášterem ze 14. století. Kostel i klášter tvoří pěkný celek kolem čtvercového nádvoří. Dnes zde sídlí městský úřad.

Klášterní náměstí s kostelem sv. Bartoloměje, za stromy je schovaný klášter

Kostel sv. Bartoloměje s klášterem

Odtud je to jen pár kroků na hlavní Masarykovo náměstí. Kdysi pěkné náměstí plné historických domů s podloubím a štíty bylo při bombardování města úplně zničeno. Stejně tak dopadlo i výše zmíněné Klášterní náměstí a okolní ulice. Po pěkném výhledu na město od kaple může být příchod na  náměstí zklamáním. Po válce byly trosky odklizeny a prázdné plochy v centru byly v 50. - 60. letech zastavovány. Nové budovy sice většinou respektují původní rozvržení města, nejsou ale ničím zajímavé. Na náměstí zůstaly stát jen dvě historické budovy. První je renesanční Knížecí dům z roku 1614, kde dnes sídlí informační centrum a městská galerie. Druhým je mladší budova bývalého soudu. Nedochovala se ani historická kašna uprostřed náměstí. Tu nahradila jednoduchá komunistická kašna, která je dnes ve špatném stavu a při brzké rekonstrukci náměstí ji nahradí kašna moderní. Na náměstí sídlí dopravní průmyslovka, takže se to tu přes den hemží studenty.

Masarykovo náměstí, vpravo vzadu je vidět kaple sv. Floriána

Komunistická kašna na Masarykově náměstí bude už brzy minulostí

Podzimní Masarykovo náměstí

Knížecí dům a kostel sv. Bartoloměje

Knížecí dům - dnes galerie a informační centrum

Uličkou kolem Knížecího domu jdu dále do míst, kde se rozkládala židovská čtvrt'. Z ní dodnes stojí polovina domů, ale po modernizacích fasád nejsou na první pohled zajímavé. Oproti běžným domům jsou ale menší a více natěsnané na sebe. Synagoga bohužel nepřežila bombardování města.

Domky v bývalé židovské čtvrti

Ve stejné ulici stojí další krumlovský kostel. Je to farní kostel Všech svatých, který je obklopen hřbitovem. Kolem jeho zdi stojí ještě několik historických náhrobků. Vedle hřbitova stojí klasicistní hrobka Lichtenštejnů, kterým město jednu dobu patřilo. Součástí areálu je i fara z 19. století.

Kostel Všech svatých

Staré náhrobky za kostelem

Hrobka Lichtenštejnů

Odtud pokračuji do nejzápadnějšího cípu historického centra, kde stojí rozlehlý zámek s parkem. Již dávno před vybudováním zámku zde stával hrad. Na jeho místě byl v roce 1557 vybudovám podle návrhu italského architekta rozlehlý renesanční zámek. Budova má čtyři křídla kolem nádvoří s arkádami. Na jižní straně stojí mohutná hranolová věž. Po mnohal letech neúdržby v období komunismu zámek zchátral. Další ranou bylo odvezení Slovanské epopeje do Prahy v roce 2011. Nedávno byl zámek odkoupen městem od pražské společnosti a začala postupná rekonstrukce. Vzhledem k velikosti budovy to bude práce na mnoho let. Město se snaží i po odvezení epopeje přitáhnout sem co nejvíce návštěvníků, pořádá zde různé výstavy. Kolem zámku stojí několik starých hospodářských budov. Směrem na západ se rozkládá velký zámecký park, ve kterém se dnes nachází i stanoviště discgolfu.

Zámek

Zámek z opačné strany

Zámecká věž

Zámek

Hospodářská budova u zámku

Zámecký park

Ještě kousek dál na západ leží velký židovský hřbitov. Založen byl nejpozději v 16. století a na jeho členitém terénu stojí desítky náhrobků různého stáří. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1613.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov - nejpěknější náhrobek

Ze hřbitova se vracím zpět na Masarykovo náměstí. Z něj pokračuji na jih. Také jižní okraj centra ohraničují hradby, tentokrát mnohem zachovalejší. Skládají se ze dvou pásů terasovitě umístěných nad sebou. Do prostoru mezi nimi se dá dostat po úzkém schodišti.

Městské hradby na jižní straně centra

Městské hradby na jižní straně centra

Výstup na hradby

Jižní okraj města tvoří původně samostatná obec Rakšice. Na její návsi stojí třetí krumlovský kostel. Postaven byl v gotickém slohu v roce 1500 a od té doby neprošel dalšími přestavbami, patří proto k hodnotným památkám.

Kostel v Rakšicích

Tady má procházka po Moravském Krumlově končí, zbývá jen vyjít zpět do kopce k vlakovému nádraží.

I přes zchátralost zámku, jehož rekonstrukce pokračuje velmi pomalu a zničení historického jádra na konci války, je Moravský Krumlov docela zajímavým městem a stojí za návštěvu. Pěkné je i jeho okolí.

Zajímavé odkazy:


Odkaz na oficiální stránky města

Odkaz na stránku městského kulturního centra, galerie a informačního centra v Knížecím domě

Odkaz na turistický portál města a okolí

Stránka města na Wikipedii

Žádné komentáře:

Okomentovat